Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery

Stichting Team54 is ontbonden

Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
 
Team54 en Roparun 2017
 
Team54 heeft in 2017 voor de 10e keer deelgenomen aan de Roparun.
 
 
Roparun, al 26 edities lang.......
 
meer dan 2.000 vrijwillgers die zich inzetten voor Roparun
 
meer dan 108.000 deelnemers die samen gaan voor dat ene doel
 
meer dan 73 miljoen euro voor mensen met kanker
 
meer dan 1.200 projecten ondersteund die het leven van mensen met kanker veraangenamen
 
meer dan 5.500 kankerpatiënten kunnen verblijden met een verblijf in één van ons vakantie bungalows. 
 
Team 54 gaat had 2017 voor de route Parijs-Rotterdam gekozen en heeft zich ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Roparun.
 
Team54 heeft in 2017 een bedrag van  € 43.083,55 gedoneerd aan de Roparun.
 
De eindstand in Roparunjaar in 2017 was een bedrag van € 5.497.643
 
 
Voor een filmpje van de Roparun/Team54 2016 klik hier en dan ziet u een impressie van de run.
 
 
"Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".
 
Na 10 jaar Roparun heeft Stichting Team54 besloten om zich in 2019 te ontbinden.
 
 
 

 

 

Contact Info

Stichting Team54
is ontbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Roparun wordt geld ingezameld voor kankerpatienten en hun familie. Dit geld wordt uitgekeerd aan personen en organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep.
Team54 is actief betrokken bij het vinden van deze doelen.

Rijnstate Arnhem, Oncologisch Centrum

Extra’s voor mensen met kanker

Het Oncologisch Centrum is een in kanker gespecialiseerd centrum waar alle oncologische expertise van Rijnstate samenkomt. Zo krijgt iedere patiënt met kanker én de mensen die bij hen betrokken zijn optimale zorg, passend bij zijn of haar behoeften. “Vanuit het Oncologisch Centrum van Rijnstate is het vanzelfsprekend dat wij goede en professionele zorg aan onze patiënten met kanker leveren,” aldus Joep Douma, internist-oncoloog bij Rijnstate, “maar het zijn juist vaak die extra’s die het verschil voor de patiënt maken.” Met de bijdrage van Roparun wordt onder meer een aantal ‘relaxstoelen’ aangeschaft, die geplaatst worden in een aparte ruimte van het Oncologisch Centrum. Douma: “Patiënten die bijvoorbeeld net een emotioneel zwaar gesprek met een zorgverlener hebben gehad, willen we hiermee extra rust en ruimte bieden om hiervan bij te komen en de informatie te verwerken.” Daarnaast wordt de bijdrage van Roparun gebruikt voor extra mogelijkheden op de website www.rijnstate.nl, zodat patiënten online snel en gemakkelijk kwalitatief goede informatie over kanker, de behandeling en de omgang met de ziekte kunnen vinden.

 

Team 54 Arnhem

De aanvraag voor het Rijnstate Oncologisch Centrum werd ingediend in samenwerking met Team 54 van Roparun. De samenwerking met Rijnstate is tot stand gekomen door de wens van Team54 om vanuit Roparun ook projecten in Arnhem en regio te sponsoren.

De aanvraag is goedgekeurd. Klik hier voor meer informatie

Rijnstate Vriendenfonds

Het Vriendenfonds heeft meerdere wervingsacties uitgezet, voor het Oncologisch Centrum maar ook voor andere projecten. Het Rijnstate Vriendenfonds draagt bij aan het welzijn van de patiënten van Rijnstate door ondersteuning van onderzoek, vernieuwing en extra faciliteiten voor patiënten. Deze zomer gaat de website van het Vriendenfonds live. Tot die tijd kunt u voor meer informatie terecht op www.rijnstate.nl/vriendenfonds. Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid. Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem.

Klik hier voor de website van het Rijnstate Vriendenfonds

Hair4Her

Hair4Her zamelt haarwerken en hoofdbedekking in en leent deze vervolgens kosteloos uit aan kankerpatiëntes. Hair4Her streeft erna om een haarwerk een tweede of zelfs derde leven te geven.

Het project Hair4Her is opgezet door Esther Hogeweg-Hollander, deelneemster/oprichtster van het eerste uur van Stichting Team54.

Stichting Roparun ondersteunt dit project met € 1.600 voor de inrichting en het promotie materiaal.

Voor meer informatie:

www.hair4her.nl 

06-10157563

Rijnstate Zevenaar/Arnhem

Hoofdhuidkoelers en oncologsich informatie centrum (Arnhem) voor oncologie Rijnstate Zevenaar en Arnhem

De oncologische dagverpleging in Rijnstate Zevenaar en Arnhem hebben vier nieuwe hoofdhuidkoelers in gebruik genomen. Hoofdhuidkoelers kunnen het leed van sommige oncologiepatiënten flink verzachten. Door bij oncologiepatiënten de hoofdhuid te koelen tijdens de chemotherapie, kan de haaruitval worden verminderd of voorkomen. De hoofdhuidkoelers zijn mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Roparun aan het Rijnstate Vriendenfonds.
 
Haaruitval wordt door veel kankerpatiënten als een van de meest belastende bijwerkingen van chemotherapie ervaren, omdat het een duidelijk zichtbaar uiterlijk kenmerk van de ziekte en behandeling is. Door tijdens de chemotherapie de hoofdhuid te koelen, vermindert de bloedtoevoer naar de hoofdhuid. Hierdoor worden de haarzakjes minder beschadigd en is er minder haaruitval. Bovendien beïnvloedt de koeling de celstofwisseling, waardoor minder beschadiging van de haarwortel optreedt.
 
Hoofdhuidkoeling kan in principe toegepast worden bij alle chemokuren die haaruitval veroorzaken. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, zoals bloed- en lymfklierkanker en de aanwezigheid van uitzaaiingen in de hoofdhuid. De resultaten van de hoofdhuidkoeling zijn vooraf slecht voorspelbaar en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de conditie van het haar en het soort chemotherapie dat wordt toegediend.
 
Vernieuwing
Paulien Keizer, gespecialiseerd verpleegkundig vertelt: “Wij zijn heel blij met de bijdrage van Roparun. Het apparaat wat we hadden was aan vernieuwing toe en omdat er steeds meer mensen vragen naar hoofdhuidkoeling wilden we graag twee hoofdhuidkoelers. Geweldig dat het via het Rijnstate Vriendenfonds en Roparun nu ook gelukt is. De inzet van het regionale Team54 van Roparun heeft hier ook geweldig aan bijdragen!”
 
 
Roparun en Team 54
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. In de regio Arnhem zet Team 54 zich jaarlijks in voor de Roparun.

Hospice Wijchen

Stichting Roparun heeft in 2015 een bedrag van 120.000 euro gedoneerd voor de inrichting van de Hospice.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vijfenzeventig van de honderd mensen het liefst thuis zouden willen sterven. Maar het kan zijn, dat thuis sterven niet tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld omdat de zorg en verantwoordelijkheid voor de familie te zwaar wordt of omdat er geen of te weinig mensen zijn die zorg kunnen leveren. Ook kan de woning te klein zijn, waardoor er een te grote inbreuk is op het gezinsleven. Het Hospice geeft de mogelijkheid om daar, waar de zorg thuis ontoereikend is of ontoereikend wordt, zo dicht mogelijk bij de eigen vertrouwde woonomgeving een verantwoorde, laagdrempelige 24-uurszorg in een kleinschalige en huiselijke omgeving te bieden. Het Hospice tracht daarbij de sfeer en cultuur van thuis zo dicht mogelijk te benaderen. Daarom wordt in een huiselijke sfeer door de eigen vertrouwde hulpverleners (huisarts, apotheek, thuiszorg) en door daartoe opgeleide vrijwilligers de persoonlijke aandacht en begeleiding geboden. De eigen huisarts blijft  – ook wel zo vertrouwd – de eerstverantwoordelijke voor de zorg.
 
De zorg, die het Hospice Wijchen gaat bieden is toegankelijk voor alle bewoners van de gemeente Wijchen en omliggende gemeenten, ongeacht hun leeftijd, levensovertuiging of persoonlijke leefstijl.
 
“Als je weet, dat je nooit meer beter wordt. Als je weet, dat je je liefste gaat verlaten.Weet dan, dat ik jouw verdriet nu deel. Ik ben bij je”.
 
 www.hospicewijchen.nl

Stichting Gaandeweg

Sinds 1988 maakt de Stichting Gaandeweg het mogelijk om gezinnen met een jonge kankerpatiënt een week vakantie aan te bieden. Daarvoor beschikken we over een eigen luxe bungalow in de Gelderse Achterhoek. Daarnaast zijn er afspraken met diverse bungalowparken verspreid door Nederland.
 
Uit ervaring blijkt dat door er samen een weekje tussen uit te gaan, even wat broodnodige afstand genomen kan worden van de spanningen van alledag. Er wordt weer energie opgedaan voor alle onderzoeken, opnamen en behandelingen die nog zullen komen. Maar ook heeft het gezin weer even aandacht voor elkaar en schuift de ziekte wat naar de achtergrond.Want u weet dat regelmatige opnames in het ziekenhuis, leven met onzekerheid en de extra drukte, leiden tot spanningen in het gezin.
 
Juist dáárom organiseert en betaalt Stichting Gaandeweg zo rond de 200 vakanties per jaar. Met alle liefde.
 
Stichting Gaandeweg heeft in samenwerking met Team54 een aanvraag ingediend bij de Roparun voor een bedrag van 2.400 euro voor fietsen in de vakantiebungalow, deze aanvraag is gehonoreerd!
 
www.gaandeweg.nl
 

Hospice Dedemsvaart

Hospice Dedemsvaart is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens, van begin tot eind uniek is en daarom met respect behandeld dient te worden.
 
‘Terminaal’ wil zeggen dat de behandelde arts verwacht dat de patiënt niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.
 
Soms is het niet mogelijk de laatste weken/dagen in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Door gezins-/woonomstandigheden komt het voor dat familie, mantelzorg of vrienden niet (meer) de 24-uurs zorg kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Dedemsvaart een alternatief waar familie, mantelzorg en vrienden gezamenlijk met de huisarts en de  professionele thuiszorg, gesteund door vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten.
 
Bij Hospice Dedemsvaart staat de zorg voor de gast centraal, er zijn altijd verzorgenden aanwezig. Er blijft alle ruimte voor familie en mantelzorgers om zelf een aandeel in de verzorging te houden, hen wordt de mogelijkheid gegeven om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Wanneer nodig of gewenst kan er tegen een kleine vergoeding gebruik gemaakt worden van de logeerkamer(s).
 
Team54 draagt de Hospice Dedemsvaart een zeer warm hart toe.
 
In 2015 hebben wij het genoegen gehad om de hospice te helpen met het aanvragen van een donatie bij de Roparun. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van 25.000 euro voor de aanschaf van de inrichting voor de gastenkamers, zonnescherm en fietsenstalling.
 
www.hospicededemsvaart.nl  
 
Interne link http://www.hospicededemsvaart.nl/

Toon Hermans Huis Arnhem

 

Hét inloophuis voor iedereen in Arnhem en omgeving die met kanker te maken heeft of heeft gehad.
 
Kanker zet je leven op zijn kop. Het heeft enorme gevolgen, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch en sociaal. Zowel voor (ex-)patiënten als voor hun naaste omgeving: partner, gezin, familie, vrienden, collega’s. Als u hulp zoekt bij het omgaan met die gevolgen en bij het weer op de rails krijgen van uw leven, dan kunt u in het Toon Hermans Huis terecht.
 
Het Toon Hermans Huis is úw huis
U kunt gewoon bij ons binnenlopen. Zonder afspraak en zonder verwijzing. Bij ons kunt u praten, denken, zwijgen, lachen of huilen in een warme, ongedwongen sfeer. U kunt tot rust komen of juist een activiteit oppakken. Wij gaan uit van uw eigen vragen en behoeften. We willen u helpen om vanuit uw eigen kracht uw leven weer op te bouwen. Niet voor niets is ons motto enkele regels uit een gedicht van Toon Hermans:  
 
"Ik heb het leven lief,
De bergen en de dalen,
De warme zonnestralen,
Ik heb het leven lief!”
 
Waarom een inloophuis?
Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit kanker. Daarvan overlijden er nog steeds een groot aantal, maar gelukkig overleven ook steeds meer mensen de ziekte. Al deze mensen en hun naasten ondervinden dagelijks hoezeer kanker ingrijpt in hun leven, op allerlei gebieden en vaak lange tijd. 
 
In het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen hun best om hun patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. Maar eenmaal thuis valt die begeleiding grotendeels weg, terwijl juist dan de gevolgen voelbaar worden. 
 
Misschien bent u onder behandeling voor kanker, en heeft u behoefte aan aandacht en ondersteuning buiten de ziekenhuissfeer. Misschien bent u weer thuis en loopt u tegen allerlei problemen aan. Terugkeer naar uw werk blijkt bijvoorbeeld niet meer mogelijk, u bent afhankelijk van hulp of bang dat u in een sociaal isolement raakt. Misschien bent u partner, kind, broer, vriendin, of nabestaande van een kankerpatiënt. Ook dan heeft u vaak veel vragen en behoefte aan ondersteuning. 
 
Wat kunnen wij u bieden?
In het Toon Hermans Huis werken geschoolde vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor hun werk. Zij bieden
 
aandacht voor uw persoonlijke verhaal
hulp en informatie bij praktische vragen
psychosociale begeleiding bij het verwerken van uw ervaringen en emoties
ontspanning en activiteiten om uw batterij weer op te laden
Eventueel kunnen wij u doorverwijzen naar een professionele hulpverlener. U kunt bij ons ook in contact komen met lotgenoten, met wie u ervaringen kunt uitwisselen. Mensen die aan een half woord genoeg hebben. En natuurlijk bent u bij ons ook altijd van harte welkom voor een gewoon kopje koffie in een gezellige, ontspannen sfeer!
 
U kunt hier iets van uw gading zoeken in ons gevarieerde activiteitenprogramma.
 
Voor wie is het Toon Hermans Huis?
Wij staan open voor iedereen uit Arnhem en omgeving die met kanker te maken heeft of heeft gehad: (ex-)patiënten, hun gezinsleden, familie, vrienden of collega’s, en de nabestaanden van kankerpatiënten. 
 
Ook professionele zorgverleners – zoals huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen of vertegenwoordigers van thuiszorgorganisaties – bezoeken ons huis en maken gebruik van onze faciliteiten.
 
Eusebiusbuitensingel 34
6828 HW ARNHEM
E: info@thharnhem.nl 
www.thharnhem.nl

Hospice Rozenheuvel Rozendaal

Palliatieve zorg
In Hospice Rozenheuvel wordt zorg verleend aan mensen in de laatste levensfase. We noemen dit palliatieve zorg. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat ‘mantel’ betekent. Het verhaal gaat dat de Heilige Martinus (Sint Maarten) in de 4e eeuw bij een stadspoort een stervende  bedelaar tegenkwam en hem de helft van zijn wollen mantel gaf. Hij kon hem niet behoeden voor de dood, maar gaf hem wel iets van zichzelf en liet hem niet aan zijn lot over. Zo willen wij ernstig zieke mensen in de laatste levensfase een warme mantel omleggen. De naasten (familie en vrienden) krijgen ondersteuning waar nodig, mogelijk en gewenst. Zij kunnen ook deel hebben aan de zorg voor hun dierbare.
 
Symptoombestrijding en begeleiding
Wanneer een ziekte onomkeerbaar is en genezing niet meer mogelijk, wordt vaak de term ‘uitbehandeld’ gebruikt. Hoewel de ziekte zelf niet meer behandeld of stopgezet kan worden, zijn er nog tal van mogelijkheden om de klachten ten gevolge van de ziekte te behandelen. Dit noemen we symptoombestrijding. Het gaat er daarbij om het leven met de ziekte en met het levenseinde in zicht zo dragelijk mogelijk te maken. Wij hebben niet alleen aandacht voor problemen van lichamelijke aard, zoals misselijkheid, benauwdheid of pijn, maar ook voor problemen op psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
Medicatie vormt een onderdeel van symptoombestrijding. In aanvulling op de reguliere zorg bieden wij complementaire zorg. U kunt hierbij denken aan massage, muziektherapie, creatieve therapie en het werken met oliën en geuren. Indien mogelijk en gewenst kunnen gasten onder begeleiding van een vrijwilliger een ritje maken met onze duo-scootmobiel.
 
Kwaliteit van leven en sterven
Kwaliteit van leven én sterven zijn sleutelwoorden in de zorg die wij leveren. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze nu op leven toevoegen aan de dagen. Wij willen mogelijk maken dat mensen waardig afscheid van het leven nemen en zich kunnen voorbereiden op het sterven. Onze zorg is er dan ook op gericht om de patiënt en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces.
 
Kleinschalige instelling met huiselijke sfeer
Ons doel is om een omgeving te creëren waar men zich thuis kan voelen. Daarom is het hospice een kleinschalige instelling. Er is plaats voor tien gasten, die ieder een eigen kamer hebben. We bieden de mogelijkheid om eigen spullen mee te nemen en de kamer zo een persoonlijke sfeer te geven. 
Elke kamer is voorzien van een oproepsysteem, telefoon, tv en modern audiosysteem. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van internet. 
 
Bezoek
Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom. We hanteren geen vaste bezoektijden. Wij weten hoe belangrijk onze gasten het vinden om familie en vrienden te zien wanneer zij dat wensen. Bezoek kan tegen betaling in een van onze logeerkamers blijven overnachten, of bij de gast op de kamer, indien gewenst.
 
http://gelderland.legerdesheils.nl/hospice-rozenheuvel

Braamhuis Zevenaar

U bent welkom in het Braamhuis. Een inloophuis waarvan de deuren open staan voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename zorg en extra aandacht. Voor en door de Liemers.
 
Eén op de drie mensen krijgt te maken met kanker. Wanneer je geraakt wordt door kanker (op welke manier dan ook), komt er heel wat op je af. De diagnose kanker heeft een enorme impact. Je gaat verder, maar je hoeft het niet alleen te doen. Om die reden staat het Braamhuis in Zevenaar.  Een inloophuis waarvan de deuren open staan voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename zorg en extra aandacht. Voor en door de Liemers.
 
Lotgenotencontact, informatie en activiteiten
Het Braamhuis biedt een prettige plek voor lotgenotencontact, informatie en activiteiten. Een positieve plek waar je ontdekt wat je juist wél kunt. Een plek waar de mens centraal staat, niet de ziekte.
 
Kom gewoon eens binnenlopen voor een kopje koffie of doe mee met een van de activiteiten. Onze gastvrouwen en -heer staan voor je klaar!
 
Team54 ondersteund dit geweldige project.

Steuntje voor jou 'Heartpillow'

Heartpillow is een zeer mooi initiatief die de Roparun en Team54 een warm hart toedragen, deze kussentjes worden o.a. door Rijnstate Arnhem op de mammacare afdeling verstrekt aan patienten.

 

http://www.heartpillow.dk

http://www.rijnstate.nl/web/Specialismen-en-afdelingen/Mammapoli-1.htm

steuntjevoorjou@heartpillow.nl

Palliatieve afdeling Lingehof Bemmel

Stichting Roparun ondersteund samen met Team54 de Lingehof in Bemmel.

Team54 heeft samen met de vrijwilligers van de palliatieve afdeling van de Lingehof een aanvraag ingediend bij de Roparun voor de aankleding van de tuin.
De palliatieve afdeling heeft voor 2300 euro de tuin mogen aankleden..

In de nabije toekomst zullen wij als team deze afdeling palliatieve afdeling van de Lingehof blijven ondersteunen.

Helen Dowling Nijmegen

Helen Dowling Nijmegen, voorheenTaborhuis
 
Te horen krijgen dat je kanker hebt is vaak zeer ingrijpend; voor jezelf en voor de mensen om je heen. 
In korte tijd komt er van alles op je af en vaak kom je voor moeilijke beslissingen te staan. 
Allerlei gevoelens kunnen boven komen: onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid etc.  Het Helen Dowling Instuut biedt houvast. 
Het HDI helpt u om te gaan met veranderingen en het vinden van een nieuwe balans. Dit geld zowel voor  mensen met kanker zelf als voor hun naasten.
 
Wij bieden psychologische behandelingen aan, zowel individueel als in groepen. 
De behandeling komt nooit in de plaats van de medische behandeling, maar is gericht op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van uw ziekte. 
 
We hebben diverse vestigingen in deze regio.
www.hdi.nl
 

Viva La Donna

Viva la Donna stopt per 31 december.

 

Stichting Viva la Donna steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven.
Dat doen wij door het onderhouden van een actieve website waar informatie wordt gedeeld over alles waar vrouwen met de diagnose kanker mee te maken krijgen. We geven via online media zoals facebook en Twitter tips en tricks op het gebied vitaliteit, voeding en mindfulness.
 
Wij bieden coaches, haarwerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, sportcentra en vele andere zorgaanbieders middels een promotiepagina de mogelijkheid hun activiteiten via onze drukbezochte website onder de aandacht te brengen. Dit aanbod is gericht op ondersteuning op mentaal en fysiek vlak en wordt in veel gevallen door verzekeraars vergoed.
Het gevoel er voor elkaar te kunnen zijn is belangrijk in het verwerkingsproces van de diagnose kanker.
Daarom zet Viva la Donna zich in om partijen met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te verbinden.
In het belang van al die 200.000 vrouwen die door kanker zijn geraakt brengen wij de problematiek van de gevolgen van kanker onder de aandacht van pers, publiek, politiek en verzekeraars.

Als ode aan de kracht van alle vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad, organiseert de stichting onder andere de jaarlijkse Viva la Donna Day.
Een dag waarop meer dan 10.000 vrouwen die door kanker zijn geraakt door heel Nederland kosteloos een verwenmoment krijgen aangeboden.

Team54 draagt Viva La Donna een warm hart toe!

 
Klik hier voor de website van Viva La Donna
Copyright © 2008 - 2023 - Team54 - een produkt van Multi Media Advies BV